ขายฝาก และ จำนอง ต่างกันอย่างไร

หลายๆท่านสงสัยว่า การขายฝาก คือ อะไร ในเมื่อทั้ง 2 อย่างนั้นก็คล้ายๆกัน
บทความนี้จะไขข้อข้องใจ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการจำนอง และการขายฝาก เริ่มจาก

การจำนอง

การจำนอง คือ การกู้ยืมเงินโดยมีเงื่อนไขตกลงโดยการนำทรัพย์สินมาค้ำประกันเงินที่กู้ยืมไป ซึ่งทรัพย์สินที่นำมาจำนองนั้น ควรที่จะมีค่ามากกว่าเงินที่กู้ยืมไป (น้อยกว่านี่ขาดทุนแน่นอน) การจำนองเมื่อครบตามกำหนดสัญญาจะต้องนำเงินที่ยืมไปมาไถ่ถอนทรัพย์ที่จำนองไว้ แต่ถ้าไม่มาไถ่ถอนทรัพย์ที่ถูกจำนองไว้ ผู้ที่รับจำนองสามารถยึดทรัพย์ที่จำนองไว้โดยการฟ้องศาล

การขายฝาก

การขายฝากคือ การกู้ยืมเงินโดยมีเงื่อนไขตกลงโดยการนำทรัพย์สินมาค้ำประกันเงินที่กู้ยืมไป ซึ่งทรัพย์สินที่นำมาขายฝากนั้น ควรที่จะมีค่ามากกว่าเงินที่กู้ยืมไป (น้อยกว่านี่ขาดทุนแน่นอน) การขายฝากเมื่อครบตามกำหนดสัญญาจะต้องนำเงินที่ยืมไปมาไถ่ถอนทรัพย์ที่ขายฝากไว้ แต่ถ้าไม่มาไถ่ถอนทรัพย์ที่ถูกขายฝากไว้ กรรมสิทธิ์ของทรัพย์ชิ้นนั้นจะตกเป็ของผู้รับขายฝากทันทีโดยไม่ต้องฟ้องศาล

ตารางเปรียบเทียบ การขายฝาก และ การจำนอง

 จำนอง ขายฝาก
 1  เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน  มี  มี
 2  ดอกเบี้ย  เท่ากัน  เท่ากัน
 3  ค่าธรรมเนียม(ค่าปากถุง)  เท่ากัน  เท่ากัน
 4  ต้องนำหนังสือสัญญาไปจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่  ต้องนำไปจดไม่งั้นจะถือเป็นโมฆะ  ต้องนำไปจดไม่งั้นจะถือเป็นโมฆะ
 5  เมื่อครบกำหนดสัญญา และฝ่ายใดฝ่ายนึงผิดสัญญา  ต้องไปฟ้องศาลเรียกร้องเอาเอง  ไม่ต้องฟ้องศาล

ข้อดีและข้อเสีย

เป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่ายนะครับ ฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายผิดสัญญา ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายที่เสียผลประโยชน์

Comments are closed.